TOIMITETTAVAT ASIAT
Ku vaaja tekee kaikkiin toimitettaviin hääkuviin peruskäsittelyn, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta. Tarkempi kuvankäsittely, kuten ihon tasoittaminen onnistuu asiakkaan pyynnöstä ja näistä sovitaan erikseen.
Kuvaaja toimittaa hääpäivänä otetut käsitellyt valokuvat internetgallerian kautta hääparille 1kk sisällä hääpäivästä. Kuvaaja tuottaa sovitun kuvauspaketin mukaisen kuvamäärän hääparille. Mikäli tilaukseen tulee muutoksia, on niistä neuvoteltava uudelleen ja laadittava uusi toimeksianto.

KUVAAJAN RUOKAILU JA -TAUOT
Hääparin tulee järjestää kuvaajalle mahdollisuus ruokailuun sekä osoittaa paikka, missä kuvaaja voi pitää tauon päivän aikana. Ruokailu ja tauot ovat laskutettavaa aikaa.

MAKSU
Kuvauksen varausmaksu, 20% hääkuvauspaketista, maksetaan kuvausvarauksen yhteydessä. Varausmaksu hyvitetään aina lopullisesta hääkuvauslaskusta. Lopullinen hääkuvausmaksu maksetaan sähköpostilaskulla yhdessä osassa viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua hääpäivästä, jollei toisin sovita. Valmiit kuvat asiakas saa itselleen lopullisen hääkuvauslaskun maksamisen jälkeen. Mikäli asiakas peruu kuvauksen koronatilanteesta johtumattomista syistä, tulee hänen maksaa kuvaajalle peruutuskorvauksia 200 € (+alv 24 %). Kuvauksen hinta koskee vain sopimuksessa olevan hääparin häiden kuvaamista eikä maksettua kuvausta voida vaihtaa muuhun kuvaukseen. Lisäksi asiakas vastaa kuvaajan matkakuluista, parkkimaksuista sekä mahdollisista lauttamaksuista ja muista ennakoimattomista ja kuvaajasta riippumattomista matkakuluista kuvauspaikoille.

KUVIEN TEKIJÄNOIKEUDET
Valokuvaajalle (Iida Lesell’) kuuluvat tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet valokuvattuun aineistoon. Aineistoa ei saa käyttää millään tavoin ennen kuin lasku on kokonaisuudessaan maksettu. Maksamalla laskun asiakas lunastaa kuvien käyttöoikeuden web-, some- ja printtimateriaaleihin. Kaikki kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla, ja hänellä on oikeus käyttää kuvia portfoliossaan, nettisivuillaan, muussa kuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa sekä kilpailuissa ilman erillistä lupaa. Asiakas saa maailmanlaajuisen, ikuisen ei-kaupallisen lisenssin toimitettuihin kuviin, joka periytyy asiakkaan jälkipolville. Asiakas saa julkaista kuvia, teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Asiakkaan täytyy mainita kuvaajan nimi kuvien julkisen käytön yhteydessä (esim. Facebook, Instagram, lehdet jne.). Kaupalliseen tarkoitukseen on neuvoteltava erillinen lisenssi tämän sopimuksen ulkopuolella. Mikäli asiakas itse muokkaa kuvia, hänen täytyy mainita siitä erikseen kuvan yhteydessä, jos kuvia esitetään julkisesti.

KUVAUSTYYLI, LAITTEISTO JA KUVIEN MAHDOLLINEN TUHOUTUMINEN
Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä, joten asiakas tietää sekä luottaa kuvaajan taitoon kuvata hääpäivä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että kuvaajan kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä ja/tai olosuhteiden takia. Kuvaaja ei takaa, että toimitettavat kuvat ovat tyyliltään identtisiä/samanlaisia kuin hänen aikaisemmat kuvansa. Kuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden ja oman harkintansa mukaisesti. Kuvat toimitetaan JPG-formaatissa ja kuvien raakatiedostoja ei toimiteta. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia hääpäivänä otettuja kuvia, jos ne eivät kuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti. Johtuen häiden nopeatempoisesta luonteesta minkään yksittäisen tapahtuman kuvaamista ei voi taata. Kuvaaja ei ole korvausvelvollinen, jos jotain tiettyä tapahtumaa ei ole ikuistettu. Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä (esim. laiterikko), kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk häiden jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Asiakkaalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti ennen häitä. Kuvaajalla ei ole sopimuksen purkamisen jälkeen mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan. Mikäli asiakas purkaa kuvaussopimuksen koronatilanteesta johtumattomista syistä, tulee hänen maksaa kuvaajalle peruutuskorvauksia 200 € (+alv 24 %). Kuvaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas hyväksyy sopimuksen purkamisen kirjallisesti TAI yksipuolisesti vain, jos kuvaajalle tulee ylitsepääsemätön este. Ylitsepääsemätön este tarkoittaa sellaista tilannetta, jota ei voi ennakoida ja jonka takia kuvaaja ei fyysisesti pysty kuvaamaan häitä esimerkiksi sairastumisen, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman takia. Mikäli kuvaaja ei pysty järjestämään toista kuvaajaa ylitsepääsemättömän esteen sattuessa, on hän velvollinen maksamaa asiakkaalle peruutuskorvauksia 200 € (+alv 24 %). Kuvaaja ei ole velvollinen maksamaan siinä tapauksessa ylimääräistä vahingonkorvausta. Kuvaaja sitoutuu kuvaamaan hääjuhlia ennalta sovitun ajan. Kuvaajalla on kuitenkin oikeus keskeyttää kuvaus ennen sovitun ajan loppumista, jos joku hääseurueesta käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti joko kuvaajaa tai kuvaajan kalustoa kohtaan.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISUUDEN RATKAISEMINEN
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Viime kädessä erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

LISÄTIETOJA
Kaikki lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. 
Back to Top